Kontakt

Hverdage kl. 08.00-16.00

Forstander Anita Helles Hansen
Telefon 39 98 78 26
Mobil 21 46 59 96
e-mail ahh@gentofte.dk

Leder plejeboliger med hjemmehjælp Ingelise Andersen
Telefon 39 98 78 28
 
Leder plejeboliger med hjemmehjælp Carina Aaen
Telefon 39 98 78 27
 
Leder plejeboliger med fast personale Lillian Meilvang Christensen
Telefon 39 98 78 29

Aktiviteten: Nina Meilby Bovbjerg, Tlf. 39 98 78 13 og Gudrun Toftdal, Tlf. 39 98 78 19
 
Administration: Gitte Jørgensen, gj@gentofte.dk
mandag - onsdag, torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-14.00
Telefon 39 98 78 37

Frisør: Grethe onsdag-fredag kl. 10.00-12.00
Telefon 29 40 53 12

Fodpleje: Helle mandag - fredag kl. 09.30 - 14.00
Telefon 39 65 13 02
 
Køkken: Telefon  39 98 78 36