Kontakt

Hverdage kl. 08.00-16.00

Forstander Anita Helles Hansen
Telefon 39 98 78 26
Mobil 21 46 59 96
e-mail ahh@gentofte.dk

Leder plejeboliger Ingelise Andersen
Telefon 39 98 78 28
 
Leder plejeboliger Carina Aaen
Telefon 39 98 78 27
 
Leder demens afdeling Lillian Meilvang Christensen
Telefon 39 98 78 29

Aktiviteten: Nina Meilby Bovbjerg, Tlf. 39 98 78 13 og Gudrun Toftdal, Tlf. 39 98 78 19
 
Administration: Gitte Jørgensen, gj@gentofte.dk
mandag - onsdag, torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-14.00
Telefon 39 98 78 37

Frisør: Grethe onsdag-fredag kl. 10.00-12.00
Telefon 29 40 53 12

Fodpleje: Helle mandag - fredag kl. 09.30 - 14.00
Telefon 39 65 13 02
 
Køkken: Telefon  39 98 78 36