Skab stjernestunder

Har du lyst til at være frivillig i et aktivt og mangfoldigt hus?

Frivillige strikkedamer

Gør noget godt for dig selv - bliv frivillig i Plejeboliger Søndersøhave.

Som frivillig kan du bidrage med:
Lettere havearbejde, så som lugning, plukke blomster, frugt og bær.
Deltage i udflugter og andre aktiviteter.

Hvad betyder det at være frivillig?

Som frivillig er du en ekstra hånd og det friske pust i vores hverdag. Som frivillig overtager du ALDRIG personalets arbejde.

Sådan bliver du frivillig

Ring eller besøg os uforpligtende
Telefon 39 98 76 55
E-post sondersohave@gentofte.dk
eller
Forstander Hanne-Lene Hedegaard
Mobil 24 66 42 80
E-post hhnl@gentofte.dk

Forventninger til dig som frivillig

Selvom arbejdet er ulønnet, skal både beboeren, den frivillige og plejepersonalet vide, at de kan regne med hinanden, vi har derfor nogle enkelte forventninger til det at arbejde som frivillig, herunder: Du overholder aftaler og melder fra, hvis du bliver forhindret i et aftalt besøg.

Dette kan du forvente af os

  • Opstartssamtale, hvor vi taler om hvad der motiverer dig og laver en samarbejdsaftale.
  • Stor indflydelse på tilrettelæggelse af besøg eller aktiviteter.
  • Introduktion fra erfarne frivillige, der viser dig til rette i din nye opgave.
  • Positiv anerkendelse af din frivillige indsats, når du oplever at gøre en forskel for dem, som bor her.
  • Mulighed for at kontakte en leder, som er ansvarlig for at alle frivillige trives, og at indsatsen fungerer.

Forsikring

Som frivillig skal du selv tegne en privat ansvars- og ulykkesforsikring. 

Tavshedspligt

Som frivillig underskriver du en erklæring om tavshedspligt. Information om denne, og hvad den indebærer, får du ved opstartssamtalen.

Straffeattest

Gentofte Kommune beder om straffeattest på alle der har kontakt med kommunens borgere.

Du kan bestille en straffeattest på borger.dk under Politi, retsvæsen, forsvar og sende den til hhnl@gentofte.dk.

Gaver

Man modtager ikke penge, gaver eller arv fra beboerne.