Aktiv hverdag

Når du er aktiv, øger du din livskvalitet og sundhed.

Petanque i haven

Gentofte Kommunes indsatsområde 'Træn dig Fri' betyder, at kommunen tilbyder træning og rehabilitering til borgere, der ikke længere har så let ved at klare de daglige gøremål selv.

Målet er, at borgerne genvinder eller fastholder deres fysiske funktionsniveau bedst muligt.

På Søndersøhave tænker vi Træn dig Fri – altså træning og rehabilitering – ind i dagligdagen med fokus på dine interesser og aktiviteter, der giver dig glæde, både mentalt og fysisk.

Aktiviteter til hverdag og fest

I løbet af ugen er der forskellige tilbud i Søndersøhave, som du kan deltage i. Vi forsøger at dække så bredt som muligt, og som beboer har du stor indflydelse på disse tilbud.

De forskellige tilbud afvikles rundt i huset og kan fx være:

 • musik
 • quiz
 • banko
 • netcafé (der er opsat pc’er, og IPads er til rådighed)
 • lokalhistorie
 • gymnastik
 • træning på elektroniske fliser
 • film
 • oplæsning
 • foredrag
 • kortspil
 • petanque.

Se flere oplysninger på elektroniske skærme.

Vi tager også på udflugter med Søndersøhaves minibus.

Søndersøhave afholder højtidsbestemte frokoster, såsom påskefrokost og julefrokost, der er forbeholdt beboerne, samt forårsfest, sommerfest, efterårsfest og 1. søndag i adventshygge, hvor pårørende er meget velkomne til at deltage.

Der kan være arrangementer, hvor der er egenbetaling.

Gudstjeneste

Der er gudstjeneste en gang om måneden, og det foregår i musikstuen på 1. sal. Præsterne fra Jægersborg Kirke forretter gudstjenesten. Tidspunkt for gudstjenesten kan du se i aktivitetsplanen og på vores elektroniske skærme.

Julegudstjenesten afholder vi sidste hverdag før jul.

Ønsker du at tale med en præst uden for gudstjenesten, kan personalet formidle kontakten.