Mad og måltider

Søndersøhave får leveret mad fra Det Danske Madhus.

Mad og måltider

Vi laver en hel del af maden selv, for på den måde kommer der også til at dufte af mad i huset, og det skaber en hjemlig atmosfære.

Søndersøhave følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kost. Vi følger hver enkelt beboers ernæringstilstand nøje, da ernæringstilstanden har stor indflydelse på livskvaliteten.

Tager du på ferie, skal vi have besked fem hverdage før, så vi kan afbestille maden, så du ikke skal betale for den, mens du er på ferie.

Vi opfordrer til, at du spiser sammen med de andre beboere med henblik på sociale samvær. Vi lægger vægt på den gode stemning, veldækkede borde, genkendelige pladser og tid og ro til at få et livsbekræftende fællesskab. Ved alle måltider deltager medarbejdere, som yder hjælp ved behov.

Som udgangspunkt spiser vi cirka på disse tidspunkter, men det kan også aftales individuelt:
Morgenmad:            kl. 8-10
Frokost:                   kl. 12.00
Eftermiddagskaffe:  kl. 14.00
Aftensmad:              kl. 18.00
Aftenkaffe:               kl. 20.00

Menuplanen bliver omdelt til alle beboere. På skærmene i huset kan du også se menuplanen, og menuen bliver annonceret, før måltidet begynder. Er du i tvivl, spørg da gerne en medarbejder.

Gæster

Du kan – efter aftale med medarbejderne og mod betaling – invitere dine gæster til spisning i egen bolig eller sammen med de øvrige beboere efter individuel aftale. Vil du være sikker på, der er en portion til din gæst, så bestil helst fire hverdage før.