Husets medarbejdere

Søndersøhaves medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

Medarbejdere

I afdelingerne er ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og køkken- og klubmedarbejdere. Herudover er der ansat medarbejdere til at varetage driften af bygningen.

Søndersøhave organiseret i fire team. Medarbejderne om aftenen og natten samarbejder med sygeplejerskerne i døgnplejens vagtcentral.

Endvidere samarbejder vi med akutsygeplejen for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Personalet bliver løbende videreuddannet inden for fx demens, palliativ pleje samt kost og ernæring.

I vores MED-gruppe vedtager vi husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.