Gå til hoved indhold

Skab stjernestunder

Har du lyst til at være frivillig i et varmt og mangfoldigt hus?

Gør noget godt for dig selv - bliv frivillig i Plejeboliger Søndersøhave.

Som frivillig kan du bidrage med:

Lettere havearbejde, så som lugning, plukke blomster, frugter og bær.

Deltage i udflugter, køre minibussen samt andet samvær og nærvær.

Hvad betyder det at være frivillig?

Som frivillig er du en ekstra hånd og det friske pust i vores hverdag. Som frivillig overtager du ALDRIG personalets arbejde.

Forventninger til dig som frivillig

Selvom arbejdet er ulønnet, skal både beboeren, den frivillige og plejepersonalet vide, at de kan regne med hinanden, vi har derfor nogle enkelte forventninger til det at arbejde som frivillig, herunder: Du overholder aftaler og melder fra, hvis du bliver forhindret i et aftalt besøg.

Dette kan du forvente af os

Opstartssamtale, hvor vi taler om hvad der motiverer dig og laver en samarbejdsaftale.
Stor indflydelse på tilrettelæggelse af besøg eller aktiviteter.
Introduktion der viser dig til rette i din nye opgave.
Positiv anerkendelse af din frivillige indsats, når du oplever at gøre en forskel for beboerne på Søndersøhave
Mulighed for at kontakte en leder, som er ansvarlig for at alle frivillige trives, og at indsatsen fungerer.

Sådan bliver du frivillig

Ring eller besøg Søndersøhave uforpligtende
Telefon 39 98 76 55
E-post sondersohave@gentofte.dk
eller
Forstander Hanne-Lene Hedegaard
Mobil 24 66 42 80
E-post hhnl@gentofte.dk

Forsikring

Som frivillig skal du selv tegne en privat ansvars- og ulykkesforsikring.

Gaver

Man må ikke modtage penge, gaver eller arv fra beboerne.

Straffeattest

Gentofte Kommune beder om straffeattest på alle, der har kontakt med kommunens borgere.

Når du underskriver aftalen om at være frivillig hos, indhenter vi en offentlig straffeattest, såfremt du har givet samtykke via digital post.

Tavshedspligt

Som frivillig underskriver du en erklæring om tavshedspligt. Information om denne, og hvad den indebærer, får du ved opstartssamtalen.